W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-01.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-18.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Wiśniewski. Kontakt: m.wisniewski@pwsz.glogow.pl, tel. 76 832 04 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie odpowiada Marcin Wiśniewski, m.wisniewski@pwsz.glogow.pl, tel.76 832 04 30.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynek główny „A” przy ul. Piotra Skargi

Jest to budynek zabytkowy, wpisany decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków. Na teren uczelni, od strony ul. Piotra Skargi, prowadzi droga wewnętrzna oraz chodnik dla pieszych.  Obok budynku, naprzeciwko głównego wejścia znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku umożliwiają zabytkowe schody dwustronne. Budynek posiada cztery kondygnacje. Możliwe jest także dotarcie do budynku A, na jego I piętro, poprzez łącznik prowadzący od budynku B. Budynek posiada windę, którą można dostać się na każdą kondygnację. Wejście do windy znajduje się z tył budynku, od strony dziedzińca.

W budynku nie ma pochylni, podjazdów, informacji głosowych. W budynku nie ma również wydzielonych stref kontroli. 

W budynku A, na poszczególnych poziomach, nie ma progów. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dostęp do pomieszczeń jest możliwy dzięki pomocy udzielanej przez pracownika uczelni lub asystenta osoby niepełnosprawnej. Istnieje możliwość umówienia spotkania w godzinach pracy uczelni, pomiędzy godziną 8:00 a 15:00. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na miejscu, w pomieszczeniu biblioteki na parterze, istnieje możliwość udostępnienia i skorzystania z urządzeń takich jak: dyktafon, program udźwiękawiający i powiększający system operacyjny, lupa cyfrowa, powiększalnik, specjalistyczna klawiatura komputerowa, mysz komputerowa typu trackball, kserokopiarki i skanera. Studenci niepełnosprawni mają wyznaczone specjalne stanowisko, uwzględniające różne poziomy niepełnosprawności i potrzeby studentów.

Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem do spraw Studentów Niepełnosprawnych.

Budynek „B” przy ul. Piotra Skargi 5 

Do budynku można dostać się od strony dziedzińca przez klatkę schodową oraz za pomocą windy umieszczonej również na dziedzińcu.  Do wejścia głównego prowadzi droga wewnętrzna oraz chodnik. Budynek posiada pięć kondygnacji – wejście do budynku prowadzi przez schody. Budynek posiada windę, którą można dostać się na każdą kondygnację. Pomiędzy budynkiem A i B znajduje się łącznik. Studenci poruszający się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z pochylni.

Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Nie ma progów, które ograniczałyby przemieszczanie się. 

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na każdym piętrze. W budynku nie ma platform, informacji głosowych. Budynek nie ma wydzielonych stref kontroli. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dostęp do pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika uczelni lub asystenta osoby niepełnosprawnej.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami odbywa się w drugim budynku w pokoju numer dwanaście (201B). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem do spraw Studentów Niepełnosprawnych.

Powiadom znajomego