W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów
tel.: 76 835 35 66
fax: 76 832 04 49

e-mai: kontakt@pans.glogow.pl
ePUAP: /PWSZ_Glogow/SkrytkaESP

Dziekanat uczelni czynny:
pon.–pt. 10:00 - 14:00
Podczas zjazdów dla studentów niestacjonarnych:
pt. 16:00 - 18:00
sb. 8:30 - 14:00
tel.:  76 832 04 21, 76 832 04 40

Adiunkt w Instytucie Ekonomicznym na kierunku Ekonomia Biznesu (studia II stopnia)

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Dariusz Nowakowski
Uzasadnienie wyboru W związku z ustawowym obowiązkiem Uczelni informowania o wynikach konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, reprezentowana przez Rektora - dr Katarzynę Rusak, przekazuje informację, iż wyniku ogłoszonego konkursu z dnia 7 lipca 2023 roku na stanowisko adiunkta w Instytucie Ekonomicznym,
Komisja Konkursowa w składzie:
dr inż. Elżbieta Banaczyk, Prorektor – Przewodniczący Komisji,
dr Dorota Olszewska, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego – członek Komisji,
dr Jarosław Hermaszewski – członek Komisji,
stwierdziła, że wszelkie wymogi formalne i merytoryczne określone w zapytaniu konkursowym spełnia kandydatura dra Dariusza Nowakowskiego.
Szczegóły
Stanowisko Adiunkt w Instytucie Ekonomicznym na kierunku Ekonomia Biznesu (studia II stopnia)
Miejsce pracy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Rektora pokój nr 115 w godz. od 8.00 do 14.00 lub przesłać na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów. Na kopercie należy umieścić adnotację „Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Ekonomicznym”
Status rozstrzygnięte

REKTOR
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
ogłasza
KONKURS
na stanowisko adiunkta w Instytucie Ekonomicznym
na kierunku Ekonomia Biznesu (studia II stopnia)


I. Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2022, poz. 574 z póżn. zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych – z zakresu ekonomii i marketingu.
2. Dorobek naukowy z zakresu ekonomii i marketingu.
3. Przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych różnego rodzaju (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, laboratoria, projekty) z zakresu wymienionej dyscypliny.
4. Doświadczenie i przygotowanie do prowadzenia zajęć w szczególności z przedmiotów związanych z problematyką badań rynku i marketingu, badań preferencji i zachowań konsumentów, wnioskowanie statystyczne i metody ilościowe w podejmowaniu decyzji gospodarczych.
5. Udokumentowaną aktywność pozadydaktyczną – praktyczną z zakresu badań marketingowych, badań rynku, doradztwa konsultingowego.


II. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o pracę: na podaniu należy dopisać: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
2. Życiorys,
3. Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym;
4. Odpisy dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych; dokumenty potwierdzające staż pracy w szkolnictwie wyższym;
5. Oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań art. 113 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
6. Oświadczenie kandydata, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

Załączniki

Powiadom znajomego