W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów
tel.: 76 835 35 66
fax: 76 832 04 49

e-mai: kontakt@pans.glogow.pl
ePUAP: /PWSZ_Glogow/SkrytkaESP

Dziekanat uczelni czynny:
pon.–pt. 10:00 - 14:00
Podczas zjazdów dla studentów niestacjonarnych:
pt. 16:00 - 18:00
sb. 8:30 - 14:00
tel.:  76 832 04 21, 76 832 04 40

Uchwały SenatuUchwały Senatu w roku 2019


 1. Uchwała nr 63/XIII/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 57/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 2. Uchwała nr 64/XIV/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra w Instytucie Medycznym
 3. Uchwała nr 65/XIV/2019 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie powołanej uchwałą Senatu nr 29/IV/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017-2021 
 4. Uchwała nr 66/XV/2019 w sprawie powołania członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 5. Uchwała nr 67/XV/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Uczelni  
 6. Uchwała nr 68/XV/2019 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla członka oraz przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 7. Uchwała nr 69/XV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie porozumienia o współpracy z Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi  
 8. Uchwała nr 70/XV/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2018  
 9. Uchwała nr 71/XV/2019 w sprawie zatwierdzenia zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych uchwałą Senatu nr 55/XI/18 z dn. 16 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w Instytucie Humanistycznym i Instytucie Ekonomicznym  
 10. Uchwała nr 72/XV/2019 w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej zatwierdzonej uchwałą Senatu nr 38/VII/18 z dn. 11 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w Instytucie Politechnicznym  
 11. Uchwała nr 73/XV/2019 w sprawie przyjęcia Programu Inwestycyjnego na rok 2020 dla zadania „Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na wypożyczalnię biblioteczną wraz z montażem systemu RFID, przebudowa ciągów komunikacyjnych (w tym montaż dźwigu osobowego) w budynku A, a także przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie”  
 12. Uchwała nr 74/XV/2019 w sprawie zatwierdzenia tematu oraz zatwierdzenia zmiany tematów prac dyplomowych, zatwierdzonych uchwałą Senatu nr 25/III/17 z dn. 17 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w Instytucie Humanistycznym i Instytucie Ekonomicznym  
 13. Uchwała nr 75/XV/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 14. Uchwała nr 75/XV/2019 - załącznik
 15. Uchwala nr 76/XVI/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2018
 16. Uchwala nr 77/XVI/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2018 i przeznaczenia zysku netto za rok 2018
 17. Uchwala nr 78/XVI/19 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w Instytucie Politechnicznym  
 18. Uchwala nr 78/XVI/19 - załącznik
 19. Uchwala nr 79/XVI/19 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/21
 20. Uchwała nr 80/XVII/19 w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za zajęcia dydaktyczne  
 21. Uchwała nr 81/XVII/19 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2019
 22. Uchwała nr 82/XVII/19 w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 23. Uchwała nr 82/XVII/19 - załącznik
 24. Uchwala nr 83/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2022) dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym  
 25. Uchwala nr 83/XVIII/19 - załącznik 1
 26. Uchwala nr 83/XVIII/19 - załącznik 2
 27. Uchwala nr 84/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2023) dla kierunku Metalurgia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym  
 28. Uchwala nr 84/XVIII/19 - załącznik 1
 29. Uchwala nr 84/XVIII/19 - załącznik 2
 30. Uchwala nr 85/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2023) dla kierunku Automatyka i robotyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym  
 31. Uchwala nr 85/XVIII/19 - załącznik 1
 32. Uchwala nr 85/XVIII/19 - załącznik 2
 33. Uchwala nr 86/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2022) dla kierunku Nowe media, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym  
 34. Uchwala nr 86/XVIII/19 - załącznik 1
 35. Uchwala nr 86/XVIII/19 - załącznik 2
 36. Uchwala nr 87/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów na (cykl kształcenia 2019–2022) dla kierunku Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym  
 37. Uchwala nr 87/XVIII/19 - załącznik 1
 38. Uchwala nr 87/XVIII/19 - załącznik 2
 39. Uchwala nr 88/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2021) dla kierunku Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym  
 40. Uchwala nr 89/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2023) dla kierunku Automatyka i robotyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, realizowanego w ramach projektu „Automatyka i robotyka – studia dualne w PWSZ w Głogowie  
 41. Uchwala nr 89/XVIII/19 - załącznik 1
 42. Uchwala nr 89/XVIII/19 - załącznik 2
 43. Uchwala nr 90/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2023) dla kierunku Metalurgia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanego w ramach projektu „Metalurgia – studia dualne w PWSZ w Głogowie  
 44. Uchwala nr 90/XVIII/19 - załącznik 1
 45. Uchwala nr 90/XVIII/19 - załącznik 2
 46. Uchwala nr 91/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2021) dla kierunku Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, realizowanego w ramach projektu  
 47. Uchwala nr 91/XVIII/19 - załącznik 1
 48. Uchwala nr 91/XVIII/19 - załącznik 2
 49. Uchwala nr 92/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów na (cykl kształcenia 2019–2022) dla kierunku Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym  
 50. Uchwała nr 92/XVIII/19 - załącznik 1.0
 51. Uchwała nr 92/XVIII/19 - załącznik 1.1
 52. Uchwala nr 93/XVIII/19 w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 53. Uchwala nr 93/XVIII/19 - załącznik
 54. Uchwala nr 94/XVIII/19 w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie”  
 55. Uchwała nr 95/XIX/19 - w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do nowych dziedzin i dyscyplin naukowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 56. Uchwała nr 96/XIX/19 - w sprawie przyjęcia zasad organizacji zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 57. Uchwała nr 97/XIX/19 - w sprawie uchylenia uchwały nr 144/XXVII/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania
 58. Uchwała nr 98/XIX/19 - w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 59. Uchwałą nr 98/XIX/19 - załącznik
 60. Uchwała nr 99/XIX/19 - w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 61. Uchwała nr 100/XIX/19 - w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 62. Uchwała nr 100/XIX/19 - załącznik
 63. Uchwała nr 101/XIX/19 - zmieniająca uchwałę Senatu nr 92/XVIII/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów na (cykl kształcenia 2019–2022) dla kierunku Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 64. Uchwała nr 101/XIX/19 - załącznik
 65. Uchwała nr 102/XIX/19 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Medycznym
 66. Uchwała nr 103/XIX/19 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Politechnicznym
 67. Uchwała nr 104/XIX/19 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Humanistycznym
 68. Uchwała nr 105/XIX/19 - w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 88/XVIII/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2021) dla kierunku Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
 69. Uchwała nr 105/XIX/19 - załącznik
 70. Uchwała nr 105/XIX/19 - załącznik do załącznika
 71. Uchwała nr 106/XIX/19 - w sprawie uchylenia uchwały nr 31/VII/06 z dnia 11 października 2006 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie ze zm.
 72. Uchwała nr 107/XIX/19 - w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 73. Uchwała nr 107/XIX/19 - załącznik
 74. Uchwała nr 108/XIX/19 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Ekonomicznym
 75. Uchwała nr 109/XIX/19 - w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 91/XVIII/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2021) dla kierunku Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, realizowanego w ramach projektu
 76. Uchwała nr 109/XIX/19 - załącznik 1.0
 77. Uchwała nr 109/XIX/19 - załącznik 1.1
 78. Uchwała nr 110/XX/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 79. Uchwała nr 110/XX/19 - załącznik
 80. Uchwała nr 111/XX/19 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017-2021
 81. Uchwała nr 112/XX/19 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017-2021
 82. Uchwała nr 113/XX/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 83. Uchwała nr 113/XX/19 - załącznik
 84. Uchwała nr 114/XX/19 w sprawie przyjęcia „Zasad rekrutacji studentów oraz kwalifikacji pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w roku akademickim 2019/2020”
 85. Uchwała nr 114/XX/19 - załącznik 1.0
 86. Uchwała nr 114/XX/19 - załącznik 1.1
 87. Uchwała nr 114/XX/19 - załącznik 2.0
 88. Uchwała nr 114/XX/19 - załącznik 2.1
 89. Uchwała nr 115/XXI/19 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na lata 2019-2023
 90. Uchwała nr 115/XXI/19 - załącznik
 91. Uchwała nr 116/XXI/19 - w sprawie opinii o utworzeniu kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „Pielęgniarstwo” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku
 92. Uchwała nr 117/XXI/19 - w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (cykl kształcenia 2020–2022) dla kierunku Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
 93. Uchwała nr 117/XXI/19 - załącznik 1.0
 94. Uchwała nr 117/XXI/19 - załącznik 1.1
 95. Uchwała nr 117/XXI/19 - załącznik 1.2
   

Uchwały Senatu w roku 2018

 1. Uchwała nr 31/V/2018 w sprawie zatwierdzenia projektu planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2018
 2. Uchwała nr 32/VI/2018 w sprawie uchwalenia limitów przyjęć na studia stacjonarne na rok akademicki 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 3. Uchwała nr 33/VI/2018 w sprawie zatwierdzenia zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych uchwałą Senatu nr 25/III/17 z dn. 17 listopada 2017 r.  
 4. Uchwała nr 34/VI/2018 w sprawie przyjęcia Programu Inwestycyjnego na rok 2019 dla zadania „Montaż dźwigu osobowego w budynku A oraz przebudowa i modernizacja klatki schodowej w skrzydle zachodnim budynku A Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie”  
 5. Uchwała nr 35/VI/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie stanowiącego załącznik uchwały Senatu nr 185/XXXIV/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. 
 6. Uchwała nr 36/VII.2018  w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/20  
 7. Uchwała nr 37/VII.2018  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: „ PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELSKIE”  
 8. Uchwała nr 37/VII.2018 - załącznik
 9. Uchwała nr 38/VII.2018  w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w Instytucie Politechnicznym  
 10. Uchwała nr 38/VII.2018 - załącznik 1
 11. Uchwała nr 38/VII.2018 - załącznik 2
 12. Uchwała nr 39/VIII/18  w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za zajęcia dydaktyczne.  
 13. Uchwała nr 40/VIII/18  w sprawie uchwalenia planów studiów dla kierunku: „Pielęgniarstwo”  
 14. Uchwała nr 40/VIII/18 - załącznik
 15. Uchwała nr 41/VIII/18  w sprawie uchwalenia planów studiów dla kierunku „Nowe media” oraz „Pedagogika” I i II stopnia  
 16. Uchwała nr 41/VIII/18 - załącznik 1
 17. Uchwała nr 41/VIII/18 - załącznik 2
 18. Uchwała nr 41/VIII/18 - załącznik 3.1
 19. Uchwała nr 41/VIII/18 - załącznik 3.2
 20. Uchwała nr 42/VIII/18  w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 194/XXXVI/17 z dn. 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku „Finanse i rachunkowość” oraz „Ekonomia”  
 21. Uchwała nr 42/VIII/18 - załącznik
 22. Uchwała nr 43/VIII/18  w sprawie uchwalenia planów studiów dla kierunku „Finanse i rachunkowość”  
 23. Uchwała nr 43/VIII/18 - załącznik
 24. Uchwała nr 44/VIII/18  w sprawie uchwalenia planów studiów dla kierunku „Metalurgia” oraz „Automatyka i Robotyka”  
 25. Uchwała nr 44/VIII/18 - załącznik 1
 26. Uchwała nr 44/VIII/18 - załącznik 2
 27. Uchwała nr 44/VIII/18 - załącznik 3.1
 28. Uchwała nr 44/VIII/18 - załącznik 3.2
 29. Uchwała nr 45/VIII/18 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2017  
 30. Uchwała nr 46/VIII/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie za rok 2017  
 31. Uchwała nr 47/VIII/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2017 i przeznaczenia zysku netto za rok 2017  
 32. Uchwała nr 48/VIII/18 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2018
 33. Uchwała nr 49/IX/18 w sprawie wprowadzenia wzoru umów o warunkach odpłatności na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 34. Uchwała nr 49/IX/18 - załącznik 1
 35. Uchwała nr 49/IX/18 - załącznik 2
 36. Uchwała nr 49/IX/18 - załącznik 3
 37. Uchwała nr 49/IX/18 - załącznik 4
 38. Uchwała nr 49/IX/18 - załącznik 5
 39. Uchwała nr 49/IX/18 - załącznik 6
 40. Uchwała nr 49/IX/18 - załącznik 7
 41. Uchwała nr 50/IX/18 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 42. Uchwała nr 51/IX/18 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Politechnicznym
 43. Uchwała nr 52/IX/18 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Humanistycznym
 44. Uchwała nr 53/IX/18 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra w Instytucie Medycznym
 45. Uchwała nr 54/X/18 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra w Instytucie Medycznym
 46. Uchwała nr 55/XI/18 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w Instytucie Humanistycznym i Instytucie Ekonomicznym
 47. Uchwała nr 55/XI/18 - załącznik 1
 48. Uchwała nr 55/XI/18 - załącznik 2
 49. Uchwała nr 55/XI/18 - załącznik 3
 50. Uchwała nr 55/XI/18 - załącznik 4
 51. Uchwała nr 56/XI/18 - w sprawie zatwierdzenia zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych uchwałą Senatu nr 38/VII/18 z dn. 11 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w Instytucie Politechnicznym  
 52. Uchwała nr 57/XII/18 w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 53. Uchwała nr 58/XII/18 w sprawie zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023  
 54. Uchwała nr 59/XII/18 w sprawie zamiany uchwały nr 36/VII/18 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020  
 55. Uchwała nr 60/XII/18 w sprawie zaopiniowania kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 56. Uchwała nr 60/XII/18 - załącznik
 57. Uchwała nr 61/XII/18 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2018  
 58. Uchwała nr 62/XII/18 Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2019 r.  

Uchwały Senatu w roku 2017

 1. Uchwała nr 177/XXXI/17 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 2. Uchwała nr 177/XXXI/17 - załącznik
 3. Uchwała nr 178/XXXI/17 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem PWSZ w Głogowie  
 4. Uchwała nr 178/XXXI/17 - załącznik
 5. Uchwała nr 179/XXXI/17 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów  
 6. Uchwała nr 180/XXXI/17 w sprawie zatwierdzenia projektu planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2017  
 7. Uchwała nr 181/XXXI/17 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku „Finanse i rachunkowość”: „Zarządzanie finansami”  
 8. Uchwała nr 181/XXXI/17 - załącznik
 9. Uchwała nr 182/XXXII/17  w sprawie uzupełnienia składu osobowego Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 10. Uchwała nr 183/XXXIII/17 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 183/XLII/12 z dnia 1 czerwca 2012 r. stanowiącego Statut PWSZ w Głogowie ze zm. oraz w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu PWSZ w Głogowie  
 11. Uchwała nr 183/XXXIII/17 - załącznik
 12. Uchwała nr 184/XXXIV/17  w sprawie uchwalenia limitów przyjęć na studia stacjonarne na rok akademicki 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 13. Uchwała nr 185/XXXIV/17  w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 74/XVII/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. stanowiącego Regulamin Studiów PWSZ w Głogowie ze zm. oraz w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulamin Studiów PWSZ w Głogowie  
 14. Uchwała nr 185/XXXIV/17 - załącznik
 15. Uchwała nr 186/XXXIV/17  w sprawie zatwierdzenia zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych uchwałą Senatu nr 168/XXIX/16 z dn. 18 listopada 2016 r.  
 16. Uchwała nr 187/XXXV/17 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na rok 2016  
 17. Uchwała nr 188/XXXV/17  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie za rok 2016  
 18. Uchwała nr 189/XXXV/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2016 i przeznaczenia zysku netto za rok 2016  
 19. Uchwała nr 190/XXXV/17 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na rok 2017  
 20. Uchwała nr 191/XXXV/17 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/19  
 21. Uchwała nr 192/XXXV/17 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie  
 22. Uchwała nr 192/XXXV/17 - załącznik 1
 23. Uchwała nr 192/XXXV/17 - załącznik 1
 24. Uchwała nr 193/XXXVI/17 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 150/XXVII/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. i w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku „Finanse i rachunkowość”: „Rachunkowość i podatki” oraz w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 181/XXXI/17 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku „Finanse i rachunkowość”: „Zarzadzanie finansami”  
 25. Uchwała nr 193/XXXVI/17 - załącznik
 26. Uchwała nr 194/XXXVI/17 w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku „Finanse i rachunkowość” oraz „Ekonomia”  
 27. Uchwała nr 194/XXXVI/17 - załącznik 1
 28. Uchwała nr 194/XXXVI/17 - załącznik 2
 29. Uchwała nr 195/XXXVI/17 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 165/XXVIII/16 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku „Nowe media”  
 30. Uchwała nr 195/XXXVI/17 - załącznik
 31. Uchwała nr 196/XXXVI/17 w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku „Nowe media” oraz „Pedagogika” I stopnia  
 32. Uchwała nr 196/XXXVI/17 - załącznik 1
 33. Uchwała nr 196/XXXVI/17 - załącznik 2
 34. Uchwała nr 197/XXXVI/17 w sprawie zatwierdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących kierunku „Finanse i rachunkowość” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 35. Uchwała nr 197/XXXVI/17 - załącznik
 36. Uchwała nr 198/XXXVI/17 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 183/XXXIII/17 z dnia 24 marca 2017 r. stanowiącego Statut PWSZ w Głogowie  
 37. Uchwała nr 1/I/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia Pana Marcina Świercza na stanowisku Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 38. Uchwała nr 2/I/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr inż. Jolanty Małgorzaty Hałasa na stanowisko Dyrektora Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 39. Uchwała nr 3/I/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr inż. Pawła Modzela na stanowisko Dyrektora Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 40. Uchwała nr 4/I/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr Sławomiry Lisewskiej na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 41. Uchwała nr 5/I/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania mgr Ewy Todorov na stanowisko Dyrektora Instytutu Medycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 42. Uchwała nr 6/I/2017 w sprawie zasięgnięcia opinii o powołaniu Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017-2021  
 43. Uchwała nr 7/I/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2017  
 44. Uchwała nr 8/I/2017 w sprawie uchwalenia planów studiów dla kierunku: „Pedagogika” II stopnia  
 45. Uchwała nr 8/I/2017 - załącznik 1
 46. Uchwała nr 8/I/2017 - załącznik 2
 47. Uchwała nr 9/I/2017 w sprawie uchwalenia planów studiów dla kierunku: „Metalurgia” oraz „Automatyka i Robotyka”  
 48. Uchwała nr 9/I/2017 - załącznik 1, 2
 49. Uchwała nr 9/I/2017 - załącznik 3, 4
 50. Uchwała nr 10/I/2017 w sprawie uchwalenia planów studiów dla kierunku: „Pielęgniarstwo”  
 51. Uchwała nr 10/I/2017 - załącznik
 52. Uchwała nr 11/I/2017 w sprawie wprowadzenia wzoru umów o warunkach odpłatności na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 53. Uchwała nr 11/I/2017 - załącznik 1
 54. Uchwała nr 11/I/2017 - załącznik 2
 55. Uchwała nr 11/I/2017 - załącznik 3
 56. Uchwała nr 11/I/2017 - załącznik 4
 57. Uchwała nr 11/I/2017 - załącznik 5
 58. Uchwała nr 11/I/2017 - załącznik 6
 59. Uchwała nr 11/I/2017 - załącznik 7
 60. Uchwała nr 12/I/2017 w sprawie określenia wzoru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 61. Uchwała nr 12/I/2017 - załącznik 1, 2
 62. Uchwała nr 12/I/2017 - załącznik 3
 63. Uchwała nr 13/I/2017 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 64. Uchwała nr 13/I/2017 - załącznik 
 65. Uchwała nr 14/I/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Humanistycznym  
 66. Uchwała nr 15/I/2017 w sprawie zmian w wykazie kierunków studiów realizowanych w Uczelni  
 67. Uchwała nr 16/I/2017 w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 191/XXXV/17 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/19  
 68. Uchwała nr 17/I/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Politechnicznym  
 69. Uchwała nr 18/I/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra w Instytucie Medycznym  
 70. Uchwała nr 19/I/2017 w sprawie przyznania zwiększenia dodatku funkcyjnego dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 71. Uchwała nr 21/III/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Rady Naukowej Pracowni Badań Regionalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 72. Uchwała nr 22/III/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 183/XXXIII/17 z dnia 24 marca 2017 r. stanowiącego Statut PWSZ w Głogowie  
 73. Uchwała nr 23/III/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2017  
 74. Uchwała nr 24/III/2017 w sprawie zatwierdzenia zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych uchwałą Senatu nr 192/XXXV/17 z dn. 19 maja 2017 r.  
 75. Uchwała nr 24/III/2017 - załącznik 1
 76. Uchwała nr 24/III/2017 - załącznik 2
 77. Uchwała nr 25/III/2017 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w Instytucie Humanistycznym i Instytucie Ekonomicznym  
 78. Uchwała nr 25/III/2017 - załącznik 1
 79. Uchwała nr 25/III/2017 - załącznik 2
 80. Uchwała nr 25/III/2017 - załącznik 3
 81. Uchwała nr 25/III/2017 - załącznik 4
 82. Uchwała nr 26/III/2017 w sprawie przyporządkowania punktów ECTS pilotażowym praktykom zawodowym realizowanym w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
 83. Uchwała nr 27/IV/2017  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2017, 2018  
 84. Uchwała nr 28/IV/2017  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017-2021  
 85. Uchwała nr 29/IV/2017  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017-2021  
 86. Uchwała nr 30/IV/2017  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra w Instytucie Medycznym

Uchwały Senatu w roku 2016

 1. Uchwała nr 124/XXIII/16 w sprawie zatwierdzenia projektu planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2016
 2. Uchwała nr 124/XXIII/16 - załącznik
 3. Uchwała nr 125/XXIII/16 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie
 4. Uchwała nr 125/XXIII/16 - załącznik 1
 5. Uchwała nr 125/XXIII/16 - załącznik 2
 6. Uchwała nr 126/XXIV/16 - w sprawie utworzenia kierunku studiów „Pielęgniarstwo” prowadzonego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku
 7. Uchwała nr 127/XXIV/16 - w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku „Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 8. Uchwała nr 127/XXIV/16 - załącznik 1
 9. Uchwała nr 127/XXIV/16 - załącznik 2
 10. Uchwała nr 128/XXIV/16 - w sprawie planów studiów oraz programów kształcenia na kierunku „Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 11. Uchwała nr 128/XXIV/16 - załącznik 1
 12. Uchwała nr 128/XXIV/16 - załącznik 1a
 13. Uchwała nr 129/XXIV/16 - w sprawie w sprawie uchwalenia limitów przyjęć na studia stacjonarne na rok akademicki 2016/2017, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 14. Uchwała nr 130/XXIV/16 - w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 74/XVII/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. stanowiącego Regulamin Studiów PWSZ w Głogowie
 15. Uchwała nr 131/XXIV/16 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
 16. Uchwała nr 132/XXV/16 - w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 74/XVII/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. stanowiącego Regulamin Studiów PWSZ w Głogowie oraz w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulamin Studiów PWSZ w Głogowie
 17. Uchwała nr 132/XXV/16 - załącznik 1
 18. Uchwała nr 133/XXV/16 - w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej Pani Aleksandry Bogusz, studentki kierunku Pedagogika zatwierdzonego uchwałą Senatu nr 107/XX/15 z dn. 18 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie
 19. Uchwała nr 134/XXV/16 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych:
 20. Uchwała nr 134/XXV/16 - załącznik 1
 21. Uchwała nr 135/XXV/16 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Instytutu Medycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie oraz w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym PWSZ w Głogowie będącego załącznikiem do Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Głogowie wprowadzonego uchwałą Senatu nr 94/XIX/15
 22. Uchwała nr 135/XXV/16 - załącznik 1
 23. Uchwała nr 136/XXVI/16 - w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 85/XVIII/15 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/17
 24. Uchwała nr 137/XXVI/16 - w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/18
 25. Uchwała nr 138/XXVII/16 - w sprawie utworzenia specjalności na kierunku „Automatyka i robotyka”: „Automatyzacja i utrzymanie ruchu”
 26. Uchwała nr 138/XXVII/16 - załącznik 1
 27. Uchwała nr 138/XXVII/16 - załącznik 2
 28. Uchwała nr 139/XXVII/16 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2015
 29. Uchwała nr 139/XXVII/16 - załącznik
 30. Uchwała nr 140/XXVII/16 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2015
 31. Uchwała nr 140/XXVII/16 - załącznik
 32. Uchwała nr 141/XXVII/16 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2015 i przeznaczenia zysku netto za rok 2015
 33. Uchwała nr 142/XXVII/16 - w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2016
 34. Uchwała nr 142/XXVII/16 - załącznik
 35. Uchwała nr 143/XXVII/16 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów nauczycielowi akademickiemu, nieposiadającemu stopnia naukowego
 36. Uchwała nr 144/XXVII/16 - w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania
 37. Uchwała nr 145/XXVII/16 - w sprawie przyjęcia zasad organizacji zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 38. Uchwała nr 146/XXVII/16 - w sprawie przystąpienia do projektu pozakonkursowego pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
 39. Uchwała nr 147/XXVII/16 - w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 40. Uchwała nr 147/XXVII/16 - załącznik
 41. Uchwała nr 148/XXVII/16 - w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku „Ekonomia”: „Ekonomia menedżerska” oraz „Ekonomia sektora publicznego”
 42. Uchwała nr 149/XXVII/16 - w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku: „Metalurgia” oraz „Automatyka i Robotyka”
 43. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 1 st
 44. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 2 st
 45. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 3 st
 46. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 4 st
 47. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 5 st
 48. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 1 nst
 49. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 2 nst
 50. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 3 nst
 51. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 4 nst
 52. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 5 nst
 53. Uchwała nr 150/XXVII/16 - w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku „Finanse i rachunkowość”: „Rachunkowość i podatki”
 54. Uchwała nr 150/XXVII/16 - załącznik
 55. Uchwała nr 151/XXVII/16 - w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 85/XVIII/15 z dnia 22 maja 2015 r. zmienionego uchwałą Senatu nr 136/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/17
 56. Uchwała nr 152/XXVII/16 - w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 137/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/18
 57. Uchwała nr 153/XXVIII/16 w sprawie planów studiów oraz programów kształcenia na kierunku „Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 58. Uchwała nr 153/XXVIII/16 - załącznik
 59. Uchwała nr 154/XXVIII/16 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku „Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 60. Uchwała nr 154/XXVIII/16 - załącznik
 61. Uchwała nr 155/XXVIII/16 w sprawie wprowadzenia wzoru umów o warunkach odpłatności na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 62. Uchwała nr 155/XXVIII/16 - załącznik 1
 63. Uchwała nr 155/XXVIII/16 - załącznik 2
 64. Uchwała nr 155/XXVIII/16 - załącznik 3
 65. Uchwała nr 155/XXVIII/16 - załącznik 4
 66. Uchwała nr 155/XXVIII/16 - załącznik 5
 67. Uchwała nr 155/XXVIII/16 - załącznik 6
 68. Uchwała nr 156/XXVIII/16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów nauczycielowi akademickiemu, nieposiadającemu stopnia naukowego
 69. Uchwała nr 157/XXVIII/16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów nauczycielowi akademickiemu, nieposiadającemu stopnia naukowego
 70. Uchwała nr 158/XXVIII/16 w sprawie zasięgnięcia opinii o uzupełnienie składu osobowego Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2013-2017
 71. Uchwała nr 159/XXVIII/16 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 72. Uchwała nr 160/XXVIII/16 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: „ZAJĘCIA TECHNICZNE Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM”
 73. Uchwała nr 160/XXVIII/16 - załącznik
 74. Uchwała nr 161/XXVIII/16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów
 75. Uchwała nr 162/XXVIII/16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów nauczycielowi akademickiemu, nieposiadającemu stopnia naukowego
 76. Uchwała nr 163/XXVIII/16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów
 77. Uchwała nr 164/XXVIII/16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów
 78. Uchwała nr 165/XXVIII/16 w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku „Nowe media”
 79. Uchwała nr 165/XXVIII/16 - załącznik 1
 80. Uchwała nr 165/XXVIII/16 - załącznik 2
 81. Uchwała nr 166/XXVIII/16 w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku: „Pedagogika” I stopnia
 82. Uchwała nr 166/XXVIII/16 - załącznik 1
 83. Uchwała nr 166/XXVIII/16 - załącznik 2
 84. Uchwała nr 167/XXVIII/16 w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku: „Pedagogika” II stopnia
 85. Uchwała nr 167/XXVIII/16 - załącznik 1
 86. Uchwała nr 167/XXVIII/16 - załącznik 2
 87. Uchwała nr 168/XXIX/16  w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie  
 88. Uchwała nr 168/XXIX/16 - załącznik 1
 89. Uchwała nr 168/XXIX/16 - załącznik 2
 90. Uchwała nr 169/XXIX/16  w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku „Pielęgniarstwo”w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 91. Uchwała nr 169/XXIX/16 - załącznik 1
 92. Uchwała nr 169/XXIX/16 - załącznik 2
 93. Uchwała nr 170/XXIX/16 w sprawie zmiany załączników do uchwały Senatu nr 125/XXIII/16 z dn. 15 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie
 94. Uchwała nr 170/XXIX/16 - załącznik 1
 95. Uchwała nr 170/XXIX/16 - załącznik 2
 96. Uchwała nr 171/XXX/16 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowiena rok 2016
 97. Uchwała nr 171/XXX/16 - załącznik
 98. Uchwała nr 172/XXX/16  w sprawie zatwierdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących kierunku „Ekonomia” w Państwowej Wyższej Szkoly Zawodowej w Głogowie 
 99. Uchwała nr 173/XXX/16  w sprawie zatwierdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących kierunku „Pedagogika” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie 
 100. Uchwała nr 173/XXX/16 - załącznik
 101. Uchwała nr 174/XXX/16  w sprawie zatwierdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących kierunku „Nowe media” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 102. Uchwała nr 175/XXX/16  w sprawie zatwierdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących kierunku „Metalurgia” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 103. Uchwała nr 176/XXX/16  w sprawie zatwierdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących kierunku „Automatyka i robotyka” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Uchwały Senatu w roku 2015

 1. Uchwała nr 64/XIV/15 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia przez Rektora PWSZ w Głogowie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 350 tys. złotych
 2. Uchwała nr 65/XIV/15 w sprawie zatwierdzenia projektu planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2015
 3. Uchwała nr 65/XIV/15załącznik 1
 4. Uchwała nr 65/XIV/15załącznik 2
 5. Uchwała nr 65/XIV/15załącznik 3
 6. Uchwała nr 65/XIV/15załącznik 4
 7. Uchwała nr 65/XIV/15załącznik 5
 8. Uchwała nr 66/XIV/15 w sprawie przyjęcia Programu Inwestycyjnego na rok 2016 dla zadania „Pierwsze wyposażenie budynku B PWSZ w Głogowie”
 9. Uchwała nr 66/XIV/15załącznik
 10. Uchwała nr 67/XV/15 w sprawie utworzenia Pracowni Badań Regionalnych w PWSZ w Głogowie
 11. Uchwała nr 67/XV/15 - załącznik
 12. Uchwała nr 68/XVI/15 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 13. Uchwała nr 68/XVI/15- załącznik
 14. Uchwała nr 69/XVI/15 w sprawie uchwalenia regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.
 15. Uchwała nr 69/XVI/15- załącznik
 16. Uchwała nr 70/XVI/15 w sprawie zmian w wykazie kierunków studiów realizowanych w Uczelni.
 17. Uchwała nr 71/XVI/15 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku „Nowe media”: „Psychologia komunikacji społecznej”, „Public Relations, Social Media i Reklama”, „Europejska edukacja kulturowa”
 18. Uchwała nr 71/XVI/15- załącznik 1.1
 19. Uchwała nr 71/XVI/15- załącznik 1.2
 20. Uchwała nr 71/XVI/15- załącznik 2
 21. Uchwała nr 72/XVI/15 w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 42/VII/14 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2015/16.
 22. Uchwała nr 73/XVI/15 w sprawie określenia wzoru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
 23. Uchwała nr 74/XVII/15 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
 24. Uchwała nr 74/XVII/15- załącznik
 25. Uchwała nr 75/XVIII/15 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku „Pedagogika” w PWSZ w Głogowie
 26. Uchwała nr 75/XVIII/15- załącznik
 27. Uchwała nr 76/XVIII/15 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku „Pedagogika”: „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”, „Resocjalizacja z socjoterapią”, „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową”
 28. Uchwała nr 76/XVIII/15 załącznik 1
 29. Uchwała nr 76/XVIII/15 załącznik 2
 30. Uchwała nr 76/XVIII/15 załącznik 3
 31. Uchwała nr 77/XVIII/15 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku „Ekonomia” w PWSZ w Głogowie 
 32. Uchwała nr 77/XVIII/15- załącznik
 33. Uchwała nr 78/XVIII/15 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku „Ekonomia”: „Ekonomia menedżerska” i „Ekonomia sektora publicznego” 
 34. Uchwała nr 78/XVIII/15 załącznik 1
 35. Uchwała nr 78/XVIII/15 załącznik 2
 36. Uchwała nr 78/XVIII/15 załącznik 3
 37. Uchwała nr 79/XVIII/15 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku „Metalurgia” w PWSZ w Głogowie
 38. Uchwała nr 79/XVIII/15- załącznik
 39. Uchwała nr 80/XVIII/15 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku „Metalurgia”: „Inżynieria produkcji i zarządzanie”, „Przeróbka plastyczna”, „Zaawansowane technologie wytwarzania”
 40. Uchwała nr 80/XVIII/15 załącznik 1
 41. Uchwała nr 80/XVIII/15 załącznik 2
 42. Uchwała nr 80/XVIII/15 załącznik 3
 43. Uchwała nr 80/XVIII/15 załącznik 4
 44. Uchwała nr 80/XVIII/15 załącznik 5
 45. Uchwała nr 80/XVIII/15 załącznik 6
 46. Uchwała nr 81/XVIII/15 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku „Automatyka i robotyka” w PWSZ w Głogowie
 47. Uchwała nr 81/XVIII/15- załącznik
 48. Uchwała nr 82/XVIII/15 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku „Automatyka i robotyka”: „Robotyka i mechatronika” i „Wizualizacja procesów przemysłowych”
 49. Uchwała nr 82/XVIII/15 załącznik 1
 50. Uchwała nr 82/XVIII/15 załącznik 2
 51. Uchwała nr 82/XVIII/15 załącznik 3
 52. Uchwała nr 82/XVIII/15 załącznik 4
 53. Uchwała nr 83/XVIII/15 w sprawie uchylenia studiów podyplomowych w Instytucie Ekonomicznym
 54. Uchwała nr 84/XVIII/15 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w PWSZ w Głogowie
 55. Uchwała nr 85/XVIII/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/17
 56. Uchwała nr 86/XVIII/15 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2014
 57. Uchwała nr 86/XVIII/15 załącznik
 58. Uchwała nr 87/XVIII/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2014
 59. Uchwała nr 87/XVIII/15 załącznik
 60. Uchwała nr 88/XVIII/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2014 i przeznaczenia zysku netto za 2014
 61. Uchwała nr 89/XVIII/15 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2015
 62. Uchwała nr 89/XVIII/15 załącznik
 63. Uchwała nr 90/XVIII/15 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 183/XLII/12 z dnia 1 czerwca 2012 r. stanowiącego Statut PWSZ w Głogowie ze zm. oraz w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu PWSZ w Głogowie
 64. Uchwała nr 90/XVIII/15- załącznik
 65. Uchwała nr 91/XVIII/15 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 7/II/13 Senatu PWSZ w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania
 66. Uchwała nr 92/XVIII/15 w sprawie w sprawie uchwalenia limitów przyjęć na studia stacjonarne na rok akademicki 2015/2016, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w PWSZ w Głogowie
 67. Uchwała nr 93/XIX/15 w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 68. Uchwała nr 93/XIX/15 - załącznik
 69. Uchwała nr 94/XIX/15 w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 70. Uchwała nr 94/XIX/15 - załącznik 1.0
 71. Uchwała nr 94/XIX/15 - załącznik 1.1
 72. Uchwała nr 95/XIX/15 - w sprawie utworzenia Żłobka Maluch przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie oraz nadania statutu w/w placówce
 73. Uchwała nr 96/XIX/15 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania mgr inż. Anety Dziubek na stanowisko Dyrektora Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 74. Uchwała nr 97/XIX/15 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów nauczycielowi akademickiemu, nieposiadającemu stopnia naukowego
 75. Uchwała nr 98/XIX/15 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Rady Naukowej Pracowni Badań Regionalnych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 76. Uchwała nr 99/XIX/15 - w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2014
 77. Uchwała nr 99/XIX/15 - załącznik
 78. Uchwała nr 100/XIX/15 - w sprawie zatwierdzenia korekty sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2014
 79. Uchwała nr 100/XIX/15 - załącznik
 80. Uchwała nr 101/XX/15 - w sprawie zasięgnięcia opinii o uzupełnienie składu osobowego Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2013-2017
 81. Uchwała nr 102/XX/15 - w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2013-2017
 82. Uchwała nr 103/XX/15 - w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz uzupełnienia składu osobowego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 83. Uchwała nr 104/XX/15 - w sprawie wprowadzenia wzoru umów o warunkach odpłatności na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 84. Uchwała nr 104/XX/15 - załącznik 1
 85. Uchwała nr 104/XX/15 - załącznik 2
 86. Uchwała nr 104/XX/15 - załącznik 3
 87. Uchwała nr 104/XX/15 - załącznik 4
 88. Uchwała nr 105/XX/15 - w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo – finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2015
 89. Uchwała nr 105/XX/15 - załącznik
 90. Uchwała nr 106/XX/15 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów nauczycielowi akademickiemu, nieposiadającemu stopnia naukowego
 91. Uchwała nr 107/XX/15 - w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie
 92. Uchwała nr 107/XX/15 - załącznik 1
 93. Uchwała nr 107/XX/15 - załąćznik 2
 94. Uchwała nr 107/XX/15 - załącznik 3
 95. Uchwała nr 108/XX/15 - NIE PODJĘTA
 96. Uchwała nr 109/XX/15 - w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 92/XVIII/15 z dn. 22 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia limitów przyjęć na studia stacjonarne na rok akademicki 2015/2016, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 97. Uchwała nr 110/XXI/15 - w sprawie dostosowania programów kształcenia na kierunku Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 98. Uchwała nr 110/XXI/15 - załącznik 1
 99. Uchwała nr 110/XXI/15 - załącznik 2
 100. Uchwała nr 110/XXI/15 - załącznik 3
 101. Uchwała nr 111/XXI/15 - w sprawie dostosowania programów kształcenia na kierunku Metalurgia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 102. Uchwała nr 111/XXI/15 - załącznik 1
 103. Uchwała nr 111/XXI/15 - załącznik 2
 104. Uchwała nr 111/XXI/15 - załącznik 3
 105. Uchwała nr 111/XXI/15 - załącznik 4
 106. Uchwała nr 111/XXI/15 - załącznik 5
 107. Uchwała nr 111/XXI/15 - załącznik 6
 108. Uchwała nr 111/XXI/15 - załącznik 7
 109. Uchwała nr 112/XXI/15 - w sprawie dostosowania programów kształcenia na kierunku Automatyka i robotyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 110. Uchwała nr 112/XXI/15 - załącznik 1
 111. Uchwała nr 112/XXI/15 - załącznik 2
 112. Uchwała nr 112/XXI/15 - załącznik 3
 113. Uchwała nr 112/XXI/15 - załącznik 4
 114. Uchwała nr 112/XXI/15 - załącznik 5
 115. Uchwała nr 113/XXI/15 - w sprawie dostosowania programów kształcenia na kierunku Ekonomia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 116. Uchwała nr 113/XXI/15 - załącznik 1-2
 117. Uchwała nr 113/XXI/15 - załącznik 3
 118. Uchwała nr 114/XXI/15 - w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku Pedagogika prowadzonego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyżsszego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku
 119. Uchwała nr 115/XXI/15 - w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku „Pedagogika” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 120. Uchwała nr 115/XXI/15 - załącznik
 121. Uchwała nr 116/XXI/15 - w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej Pani Katarzyny Goldsztein, Pani Marty Beker oraz Pani Joanny Małeckiej studentek kierunku Pedagogika zatwierdzonego uchwałą Senatu nr 107/XX/15 z dn. 18 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie
 122. Uchwała nr 117/XXI/15 - w sprawie utworzenia kierunku studiów „Finanse i rachunkowość” prowadzonego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku
 123. Uchwała nr 118/XXI/15 - w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku „Finanse i rachunkowość” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 124. Uchwała nr 118/XXI/15 -załącznik
 125. Uchwała nr 119/XXI/15 - w sprawie planów studiów oraz programów kształcenia na kierunku „Finanse i rachunkowość” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 126. Uchwała nr 119/XXI/15 -załącznik
 127. Uchwała nr 120/XXI/15 - w sprawie uchylenia studiów podyplomowych w Instytucie Politechnicznym
 128. Uchwała nr 121/XXII/15 w sprawie planów studiów oraz programów kształcenia na studiach II stopnia na kierunku „Pedagogika” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 129. Uchwała nr 122/XXII/15 - w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2015
 130. Uchwała nr 122/XXII/15 - załącznik
 131. Uchwała nr 123/XXII/15 w sprawie wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia na studiach II stopnia dla kierunku „Pedagogika” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Uchwały Senatu w roku 2014

 1. Uchwała nr 21/IV/14 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 183/XLII/12 z dnia 1 czerwca 2012 r. stanowiącego Statut PWSZw Głogowie oraz w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu PWSZ w Głogowie
 2. Uchwała nr 21/IV/14- załącznik
 3. Uchwała Nr 22/IV/14  w sprawie zmiany Regulaminu Wyborczego stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PWSZ w Głogowie nr 216/LV/13 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej dnia 15 kwietnia 2013 r.
 4. Uchwała Nr 22/IV/14 - załącznik
 5. Uchwała Nr 23/IV/14  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na lata 2014-2018
 6. Uchwała Nr 23/IV/14 - załącznik
 7. Uchwała Nr 24/IV/14  w sprawie zasięgnięcia opinii o powołaniu Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2013-2017
 8. Uchwała Nr 25/IV/14  w sprawie utworzenia kierunku studiów „Nowe media” prowadzonego przez Instytut Humanistyczny oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia Instytutowi Humanistycznemu do prowadzenia studiów na tym kierunku
 9. Uchwała Nr 25/IV/14  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: „FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ – POZYSKIWANIE, MONITOROWANIE I ROZLICZANIE”
 10. Uchwała Nr 26/IV/14 - Załącznik -  WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE
 11. Uchawła Nr 27/IV/14  - nie podjęto
 12. Uchwała Nr 28/IV/14  w sprawie zatwierdzenia projektu planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2014
 13. Uchwała Nr 28/IV/14 - załącznik nr 1
 14. Uchwała Nr 28/IV/14 - załącznik nr 2
 15. Uchwała Nr 28/IV/14 - załącznik nr 3
 16. Uchwała Nr 28/IV/14 - załącznik nr 4
 17. Uchwała Nr 28/IV/14 - załącznik nr 5
 18. Uchwała Nr 29/IV/14  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr Teresy Maszczak na stanowisko Dyrektora Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 19. Uchwała Nr 30/IV/14   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr Sławomiry Lisewskiej na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 20. Uchwała Nr 31/IV/14  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr inż. Pawła Modzela na stanowisko Dyrektora Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 21. Uchwała Nr 32/V/14 w sprawie utworzenia kierunku studiów „Logistyka” prowadzonego przez Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  oraz wystąpienia  do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia Instytutowi Ekonomicznemu do prowadzenia studiów na tym kierunku
 22. Uchwała Nr 33/V/14 w sprawie utworzenia kierunku studiów „Finanse i rachunkowość” prowadzonego przez Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji  w przedmiocie nadania uprawnienia Instytutowi Ekonomicznemu  do prowadzenia studiów na tym kierunku
 23. Uchwała Nr 34/V/14  w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Nowe media” w Państwowej Wyż szej Szkole Zawodowej w Głogowie
 24. Uchwała Nr 34/V/14 - ząłącznik
 25. Uchwała Nr 35/V/14 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Logistyka” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 26. Uchwała Nr 35/V/14 - załącznik
 27. Uchwała Nr 36/V/14 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Finanse i rachunkowość”  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 28. Uchwała Nr 36/V/14 - załącznik
 29. Uchwała Nr 37/V/14 w sprawie planów studiów oraz programów kształcenia na kierunku „Finanse i rachunkowość” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 30. Uchwała Nr 37/V/14 - załącznik nr 1
 31. Uchwała Nr 37/V/14 - załącznik nr 2
 32. Uchwała Nr 37/V/14 - załącznik nr 3
 33. Uchwała Nr 37/V/14 - załącznik nr 4
 34. Uchwała Nr 38/V/14 w sprawie planów studiów oraz programów kształcenia na kierunku „Logistyka”  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 35. Uchwała Nr 38/V/14 - załącznik nr 1
 36. Uchwała Nr 38/V/14 - załącznik nr 2
 37. Uchwała Nr 38/V/14 - załącznik nr 3
 38. Uchwała Nr 38/V/14 - załącznik nr 4
 39. Uchwała Nr 39/V/14 w sprawie planów studiów oraz programów kształcenia na kierunku „Nowe media”  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 40. Uchwała Nr 39/V/14 - załącznik nr 1
 41. Uchwała Nr 39/V/14 - załącznik nr 2
 42. Uchwała Nr 40/VI/14 - w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie”
 43. Uchwała Nr 41/VII/14 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu PWSZ w Głogowie
 44. Uchwała Nr 41/VII/14 - załącznik
 45. Uchwała Nr 42/VII/14 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2015/16
 46. Uchwała Nr 43/VII/14 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2013
 47. Uchwała Nr 43/VII/14 - załącznik nr 1
 48. Uchwała Nr 43/VII/14 - załącznik nr 2
 49. Uchwała Nr 43/VII/14 - załącznik nr 3
 50. Uchwała Nr 43/VII/14 - załącznik nr 4
 51. Uchwała Nr 43/VII/14 - załącznik nr 5
 52. Uchwała Nr 44/VII/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2013
 53. Uchwała Nr 44/VII/14 - załącznik nr 1
 54. Uchwała Nr 44/VII/14 - załącznik nr 2
 55. Uchwała Nr 44/VII/14 - załącznik nr 3
 56. Uchwała Nr 44/VII/14 - załącznik nr 4
 57. Uchwała Nr 44/VII/14 - załącznik nr 5
 58. Uchwała Nr 45/VII/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2013 i przeznaczenia zysku netto za 2013
 59. Uchwała Nr 46/VII/14 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2014
 60. Uchwała Nr 46/VII/14 - załącznik nr 1
 61. Uchwała Nr 46/VII/14 - załącznik nr 2
 62. Uchwała Nr 46/VII/14 - załącznik nr 3
 63. Uchwała Nr 46/VII/14 - załącznik nr 4
 64. Uchwała Nr 46/VII/14 - załącznik nr 5
 65. Uchwała Nr 47/VII/14 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
 66. Uchwała Nr 47/VII/14 - załącznik
 67. Uchwała Nr 48/VIII/14 w sprawie wprowadzenia zasad używania sztandaru Uczelni
 68. Uchwała Nr 49/IX/14 w sprawie uchylenia uchwały Senatu nr 44/X/2007 z dn. 7 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim
 69. Uchwała Nr 50/IX/14 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia przez Rektora pożyczki w Gminie Miejskiej Głogów w kwocie nieprzekraczającej 300 tys. złotych.
 70. Uchwała Nr 51/IX/14 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2014
 71. Uchwała Nr 51/IX/14 - załącznik nr 1
 72. Uchwała Nr 51/IX/14 - załącznik nr 2
 73. Uchwała Nr 51/IX/14 - załącznik nr 3
 74. Uchwała Nr 51/IX/14 - załącznik nr 4
 75. Uchwała Nr 51/IX/14 - załącznik nr 5
 76. Uchwała Nr 52/X/14 w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za zajęcia dydaktyczne
 77. Uchwała Nr 53/X/14 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 9/II/13 z dnia 11 października 2013 r. stanowiącego Regulamin Studiów Podyplomowych
 78. Uchwała Nr 54/X/14 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 7/II/13 Senatu PWSZ w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania
 79. Uchwała Nr 55/X/14 w sprawie zmiany załącznika uchwały nr 173/XLIV/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Ekonomia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 80. Uchwała Nr 55/X/14 - załącznik
 81. Uchwała Nr 56/X/14 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Ekonomia: „Ekonomia Menedżerska” i „ Ekonomia Sektora Publicznego”
 82. Uchwała Nr 56/X/14 - załącznik nr 1
 83. Uchwała Nr 56/X/14 - załącznik nr 1cd
 84. Uchwała Nr 56/X/14 - załącznik nr 2
 85. Uchwała Nr 57/X/14 w sprawie wprowadzenia wzoru umów o warunkach odpłatności na studiach
 86. Uchwała Nr 57/X/14 - załącznik nr 1-4
 87. Uchwała Nr 58/XI/14 w sprawie planów studiów oraz programów kształcenia na kierunku „Nowe media” w PWSZ w Głogowie
 88. Uchwała Nr 58/XI/14 - załącznik nr 1
 89. Uchwała Nr 58/XI/14 - załącznik nr 2
 90. Uchwała Nr 59/XII/14 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2014
 91. Uchwała Nr 59/XII/14 - załącznik nr 1
 92. Uchwała Nr 59/XII/14 - załącznik nr 2
 93. Uchwała Nr 59/XII/14 - załącznik nr 3
 94. Uchwała Nr 59/XII/14 - załącznik nr 4
 95. Uchwała Nr 59/XII/14 - załącznik nr 5
 96. Uchwała Nr 60/XII/14 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Uczelnianej Komisji wyborczej PWSZ w Głogowie na kadencję 2013-2017
 97. Uchwała Nr 61/XII/14 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 7/II/13 Senatu PWSZ w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania
 98. Uchwała Nr 62/XII/14 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2014, 2015, 2016
 99. Uchwała Nr 63/XIII/14 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku Kanclerza PWSZ w Głogowie Pana Marcina Świercza

 Uchwały Senatu w roku 2013:

 1. Uchwała nr 209/LIII/13 w sprawie przyjęcia Programu Inwestycyjnego na rok 2014 dla zadania pierwsze wyposażenie budynku B PWSZ w Głogowie
 2. Uchwała nr 209/LIII/13 - załącznik
 3. Uchwała nr 210/LIII/13 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Domowa opieka, wychowanie, edukacja. Edukator domowy - Guwernantka - Guwerner
 4. Uchwała nr 210/LIII/13 - załącznik
 5. Uchwała nr 211/LIII/13 w sprawie zmian w programie oraz nazwie studiów podyplomowych
 6. Uchwała nr 211/LIII/13 - załącznik
 7. Uchwała nr 212/LIII/13 - nie podjęto
 8. Uchwała nr 213/LIII/13 w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie dotyczącego kontynuowania współpracy z mgr Janem Miśko Kanclerzem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 9. Uchwała nr 214/LV/13 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 10. Uchwała nr 215/LV/13 w sprawie uchylenia uchwały nr 197/LII/12 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 14 grudnia 2012 r.
 11. Uchwała nr 216/LV/13 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
 12. Uchwała nr 216/LV/13 - załącznik
 13. Uchwała nr 217/LVI/13 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2014/15
 14. Uchwała nr 218/LVI/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2012
 15. Uchwała nr 218/LVI/13 - załącznik nr 1
 16. Uchwała nr 218/LVI/13 - załącznik nr 2
 17. Uchwała nr 218/LVI/13 - załącznik nr 3
 18. Uchwała nr 218/LVI/13 - załącznik nr 3a
 19. Uchwała nr 218/LVI/13 - załącznik nr 3b
 20. Uchwała nr 218/LVI/13 - załącznik nr 4
 21. Uchwała nr 218/LVI/13 - załącznik nr 5
 22. Uchwała nr 218/LVI/13 - załącznik nr 6
 23. Uchwała nr 219/LVI/13 w sprawie pokrycia straty netto za rok 2012
 24. Uchwała nr 220/LVI/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie za rok 2012
 25. Uchwała nr 220/LVI/13 - załącznik nr 1
 26. Uchwała nr 220/LVI/13 - załącznik nr 2
 27. Uchwała nr 220/LVI/13 - załącznik nr 3
 28. Uchwała nr 220/LVI/13 - załącznik nr 4
 29. Uchwała nr 220/LVI/13 - załącznik nr 5
 30. Uchwała nr 221/LVII/13 w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za zajęcia dydaktyczne
 31. Uchwała nr 222/LVIII/13 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu PWSZ w Głogowie
 32. Uchwała nr 223/LVIII/13 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2013
 33. Uchwała nr 223/LVIII/13 - załącznik nr 1
 34. Uchwała nr 223/LVIII/13 - załącznik nr 2
 35. Uchwała nr 223/LVIII/13 - załącznik nr 3
 36. Uchwała nr 223/LVIII/13 - załącznik nr 4
 37. Uchwała nr 223/LVIII/13 - załącznik nr 5
 38. Uchwała nr 224/LVIII/13 w sprawie zmian w wykazie kierunków studiów realizowanych w Uczelni
 39. Uchwała nr 225/LVIII/13 w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 179/XLVI/12 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2013/14
 40. Uchwała nr 226/LVIII/13 w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 217/LVI/13 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2014/15
 41. Uchwała nr 1/I/13 w sprawie przyjęcia programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 42. Uchwała nr 1/I/13 - załącznik nr 1
 43. Uchwała nr 2/I/13 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia przez Rektora pożyczki w Gminie Miejskiej Głogów w kwocie nieprzekraczającej 800 tys. złotych
 44. Uchwała nr 3/II/13 - nie podjęto
 45. Uchwała nr 4/II/13 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2013-2017
 46. Uchwała nr 5/II/13 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2013-2017
 47. Uchwała nr 6/II/13 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym PWSZ w Głogowie
 48. Uchwała nr 6/II/13 - załącznik nr 1
 49. Uchwała nr 7/II/13 w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania
 50. Uchwała nr 8/II/13 w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Metalurgia „Ochrona środowiska i recykling”
 51. Uchwała nr 9/II/13 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 207/LII/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. stanowiącego Regulamin Studiów Podyplomowych oraz w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Studiów Podyplomowych
 52. Uchwała nr 10/II/13 w sprawie uchylenia studiów podyplomowych w Instytucie Humanistycznym
 53. Uchwała nr 11/II/13 w sprawie uchylenia studiów podyplomowych w Instytucie Ekonomicznym
 54. Uchwała nr 12/III/13 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 55. Uchwała nr 13/III/13  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych  KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH
 56. Uchwała nr 13/III/13 - załącznik
 57. Uchwała nr 14/III/13  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: LOGOPEDIA
 58. Uchwała nr 14/III/13 - załącznik
 59. Uchwała nr 15/III/13 w sprawie uchylenia studiów podyplomowych w Instytucie Humanistycznym
 60. Uchwała nr 16/III/13  w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Kulturoznawstwo: „Teatr w animacji kultury”.
 61. Uchwała nr 17/III/13  w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Pedagogika: „Arteterapia w pedagogice”.
 62. Uchwała nr 18/III/13  w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2013
 63. Uchwała nr 18/III/13 - załącznik nr 1
 64. Uchwała nr 18/III/13 - załącznik nr 2
 65. Uchwała nr 18/III/13 - załącznik nr 3
 66. Uchwała nr 18/III/13 - załącznik nr 4
 67. Uchwała nr 18/III/13 - załącznik nr 5
 68. Uchwała nr 19/III/13  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia przez Rektor PWSZ w Głogowie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 350 tys. złotych.
 69. Uchwała nr 20/III/13  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku Kanclerza PWSZ w Głogowie Pana Marcina Świercza

Uchwały Senatu w roku 2012:


 1. Uchwała nr 168/XLIV/12 w sprawie zmian w Regulaminie Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 2. Uchwała nr 169/XLIV/12 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoteriapią
 3. Uchwała nr 169/XLIV/12 - załącznik
 4. Uchwała nr 170/XLIV/12 w sprawie przyjęcia Programu Inwestycyjnego na rok 2013 dla zadania przebudowa i modernizacja budynku głównego PWSZ w Głogowie
 5. Uchwała nr 170/XLIV/12 - załącznik
 6. Uchwała nr 171/XLIV/12 w sprawie przyjęcia Programu Inwestycyjnego na rok 2013 dla zadania pierwsze wyposażenie budynku B PWSZ w Głogowie
 7. Uchwała nr 171/XLIV/12 - załącznik
 8. Uchwała nr 172/XLIV/12 w sprawie projektowania i wdrożenia programów kształcenia zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji
 9. Uchwała nr 173/XLIV/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Ekonomia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 10. Uchwała nr 173/XLIV/12 - załącznik
 11. Uchwała nr 174/XLV/12 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 12. Uchwała nr 174/XLV/12 - załącznik
 13. Uchwała nr 175/XLVI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanasowego PWSZ w Głogowie za rok 2011
 14. Uchwała nr 175/XLVI/12 - załącznik
 15. Uchwała nr 176/XLVI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykoannia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2011
 16. Uchwała nr 176/XLVI/12 - załącznik
 17. Uchwała nr 177/XLVI/12 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym PWSZ w Głogowie
 18. Uchwała nr 177/XLVI/12 - załącznik
 19. Uchwała nr 178/XLVI/12 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Metalurgia: Ochrona środowiska i recykling
 20. Uchwała nr 178/XLVI/12 - załącznik
 21. Uchwała nr 179/XLVI/12 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego ns studia w roku akademickim 2013/2014
 22. Uchwała nr 180/XLVI/12 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2012
 23. Uchwała nr 181/XLVI/12 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 400 000 zł na spłatę zobowiązań wobec banków wynikających z realizacji projektu w ramach RPO...
 24. Uchwała nr 182/XLVI/12 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteczne nieruchomości stanowiących własność Uczelni jako zabezpiecznie bankowe kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 400 000 zł służącego spłacie zobowiązań wobec banków wynikających z realizacji projektu w ramach RPO...
 25. Uchwała nr 183/XLVII/12 w sprawie zmiany Statutu PWSZ w Głogowie
 26. Uchwała nr 183/XLVII/12 - załącznik
 27. Uchwała nr 184/XLVIII/12 w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz zwolnienia z opłat za zajęcia dydaktyczne
 28. Uchwała nr 185/XLVIII/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Metalurgia w PWSZ w Głogowie
 29. Uchwała nr 185/XLVIII/12 - załącznik
 30. Uchwała nr 186/XLVIII/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Automatyka i robotyka w PWSZ w Głogowie
 31. Uchwała nr 186/XLVIII/12 - załącznik
 32. Uchwała nr 187/XLVIII/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika w PWSZ w Głogowie
 33. Uchwała nr 187/XLVIII/12 - załącznik
 34. Uchwała nr 188/XLVIII/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Kulturoznastwo w PWSZ w Głogowie
 35. Uchwała nr 188/XLVIII/12 - załącznik
 36. Uchwała nr 189/XLVIII/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Grafika w PWSZ w Głogowie
 37. Uchwała nr 189/XLVIII/12 - załącznik
 38. Uchwała nr 190/XLIX/12 w sprawie upoważnienia Rektora do zaciągnięcia zobowiązania finansowego i udzielenie pełnomocnictwa do podpisania prolongaty terminu spłaty kredytu do dnia 31 grudnia 2012 r.
 39. Uchwała nr 191/XLIX/12 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: KROJAOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
 40. Uchwała nr 191/XLIX/12 - załącznik 1
 41. Uchwała nr 191/XLIX/12 - załącznik 2
 42. Uchwała nr 192/XLIX/12 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
 43. Uchwała nr 192/XLIX/12 - załącznik 1
 44. Uchwała nr 192/XLIX/12 - załącznik 2
 45. Uchwała nr 193/LI/12 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI O KIERUNKU PRZYRODA w liceum - nie podjęto
 46. Uchwała nr 194/LI/12 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 117/XXVII/09 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania
 47. Uchwała nr 195/LI/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr Sławomiry Lisewskiej na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie
 48. Uchwała nr 196/LI/12 w sprawie zmian w wykazie kierunków studiów realizowanych na Uczelni
 49. Uchwała nr 197/LII/12 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
 50. Uchwała nr 198/LII/12 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów PWSZ w Głogowie
 51. Uchwała nr 198/LII/12 - załącznik
 52. Uchwała nr 199/LII/12 w sprawie wniosku do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyzszego o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe
 53. Uchwała nr 200/LII/12 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 54. Uchwała nr 201/LII/12 w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 55. Uchwała nr 201/LII/12 - załącznik
 56. Uchwała nr 202/LII/12 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu PWSZ w Głogowie
 57. Uchwała nr 203/LII/12 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Kwalifikacyjnych z zakresu przygotowania pedagogicznego
 58. Uchwała nr 203/LII/12 - załącznik
 59. Uchwała nr 204/LII/12 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Terapia pedagogiczna z arteterapią
 60. Uchwała nr 204/LII/12 - załącznik
 61. Uchwała nr 205/LII/12 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Edukacja dla bezpieczeństwazałącznik
 62. Uchwała nr 205/LII/12 - załącznik
 63. Uchwała nr 205/LII/12 - załącznik
 64. Uchwała nr 206/LII/12 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Resocjalizacja i socjoterapia
 65. Uchwała nr 206/LII/12 - załącznik
 66. Uchwała nr 206/LII/12 - załącznik
 67. Uchwała nr 207/LII/12 w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Podyplomowych
 68. Uchwała nr 207/LII/12 - załącznik
 69. Uchwała nr 208/LII/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia przez Rektora kredytu obrotowego w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie nieprzekraczającej 700 tys. złotych oraz podpisania umów kredytowych
 70.  

Uchwały Senatu w roku 2011:

 1. Uchwała nr 151/XXXVI/11 w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Rektora do zaciągniecia zobowiązań finansowych
 2. Uchwała nr 152/XXXVI/11 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku pedagogika: „ateterapia w pedagogice”, oraz w sprawie utworzenia specjalności na kierunku kulturoznawstwo: „dziennikarstwo” 
 3. Uchwała nr 152/XXXVI/11 - załącznik 1 - Arteterapia w pedagogice
 4. Uchwała nr 152/XXXVI/11 - załącznik 2 - Dziennikarstwo
 5. Uchwała nr 153/XXXVIII/11 w sprawie zmian w wykazie kierunków studiów realizowanych w Uczelni
 6. Uchwała nr 154/XXXXVIII/11 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2012/13 
 7. Uchwała nr 155/XXXVIII/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2010
 8. Uchwała nr 156/XXXVIII/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2010
 9. Uchwała nr 157/XXXVIII/11 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2011
 10. Uchwała nr 158/XXXIX/11 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz odwołałczej komisji dyscyplinarnej dla studentów PWSZ w Głogowie
 11. Uchwała nr 159/XXXIX/11 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2011
 12. Uchwała nr 160/XXXX/11 w sprawie zmiany uchwały nr 153/XXXVIII/11 Senatu PWSZ w Głogowie w sprawie zmian w wykaznie kierunków studiów realizowanych w Uczlni
 13. Uchwała nr 161/XXXX/11 w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXXII/10 Senatu PWSZ w Głogowie w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2011/2012
 14. Uchwała nr 162/XXXXI/11 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Edukacja wczesnoszkolna
 15. Uchwała nr 162/XXXXI/11 - załącznik
 16. Uchwała nr 163/XXXXI/11 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zarządzanie przedsiębiorstwem z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
 17. Uchwała nr 163/XXXXI/11 - załącznik
 18. Uchwała nr 164/XXXXI/11 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym PWSZ w Głogowie
 19. Uchwała nr 164/XXXXI/11 - załącznik
 20. Uchwała nr 165/XLII/11 w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Oceny i Doskonalenia Jakości Kształcenia w PWSZ w Głogowie
 21. Uchwała nr 165/XLII/11 - załącznik
 22. Uchwała nr 166/XLII/11 w sprawie wyboru rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2011, 2012, 2013
 23. Uchwała nr 167/XLIII/11 w sprawie upoważnienia Rektora do zaciągnięcia zobowiązania finansowego i udzielenie pełnomocnictwa do podpisania prolongaty terminu spłaty kredytu do dnia 30.06.2012 r.

Uchwały Senatu w roku 2010:

 1. Uchwała nr 126/XXX/10
 2. Uchwała nr 126/XXX/10 - załącznik
 3. Uchwała nr 126/XXX/10 - załącznik
 4. Uchwała nr 127/XXX/10
 5. Uchwała nr 128/XXX/10
 6. Uchwała nr 129/XXXI/10
 7. Uchwała nr 130/XXXI/10
 8. Uchwała nr 131/XXXI/10
 9. Uchwała nr 131/XXXI/10 - załącznik 1
 10. Uchwała nr 132/XXXI/10
 11. Uchwała nr 132/XXXI/10 - załącznik 1
 12. Uchwała nr 132/XXXI/10 - załącznik 2
 13. Uchwała nr 132/XXXI/10 - załącznik 3
 14. Uchwała nr 132/XXXI/10 - załącznik
 15. Uchwała nr 133/XXXI/10
 16. Uchwała nr 134/XXXI/10
 17. Uchwała nr 134/XXXI/10 - załącznik 1
 18. Uchwała nr 134/XXXI/10 - załącznik 2
 19. Uchwała nr 135/XXXII/10
 20. Uchwała nr 136/XXXII/10
 21. Uchwała nr 137/XXXII/10
 22. Uchwała nr 138/XXXII/10
 23. Uchwała nr 139/XXXII/10
 24. Uchwała nr 140/XXXII/10
 25. Uchwała nr 141/XXXIII/10
 26. Uchwała nr 141/XXXIII/10 - załączniki
 27. Uchwała nr 142/XXXIII/10
 28. Uchwała nr 142/XXXIII/10 - załącznik 1-1
 29. Uchwała nr 142/XXXIII/10 - załącznik 1-2
 30. Uchwała nr 142/XXXIII/10 - załącznik 2
 31. Uchwała nr 143/XXXIII/10
 32. Uchwała nr 144/XXXIV/10
 33. Uchwała nr 145/XXXIV/10
 34. Uchwała nr 146/XXXIV/10
 35. Uchwała nr 147/XXXV/10
 36. Uchwała nr 148/XXXV/10
 37. Uchwała nr 149/XXXV/10
 38. Uchwała nr 149/XXXV/10 - załącznik 1
 39. Uchwała nr 150/XXXV/10
Uchwały Senatu w roku 2009:

 1. Uchwała nr 126/XXX/09 załącznik
 2. Uchwała nr 128/XXX/09
 3. Uchwała nr 127/XXX/09
 4. Uchwała nr 126/XXX/09 załącznik
 5. Uchwała nr 126/XXX/09
 6. Uchwała nr 125/XXIX/09
 7. Uchwała nr 124/XXVIII/09 załącznik
 8. Uchwała nr 124/XXVIII/09
 9. Uchwała nr 123/XXVIII/09
 10. Uchwała nr 122/XXVIII/09
 11. Uchwała nr 121/XXVIII/09
 12. Uchwała nr 120/XXVIII/09
 13. Uchwała nr 119/XXVIII/09
 14. Uchwała nr 118 XXVII 09
 15. Uchwała nr 118 XXVII 09 załącznik nr 1
 16. Uchwa ka nr 117 XXVII 09
 17. Uchwała nr 116/XXVII/09 załącznik nr 2
 18. Uchwała nr 116/XXVII/09 załącznik nr 1
 19. Uchwała nr 116/XXVII 09
 20. Uchwała nr 115/XXVII/09
 21. Uchwała nr 114/XXVII/09
 22. Uchwała nr 113/XXVI/09
 23. Uchwała nr 113 XXV/09-załącznik
 24. Uchwała nr 112 XXV/09
 25. Uchwała nr 111 XXV/09
 26. Uchwała nr 110 XXV/09
 27. Uchwała nr 109 XXV/09
 28. Uchwała nr 108/XXV /09
 29. Uchwała nr 107/XXV/09
 30. Uchwała nr 106/XXV/09
 31. Uchwała nr 105/XXV/09
 32. Uchwała nr 104/XXV/09
 33. Uchwała nr 103/XXIV/09
 34. Uchwała nr 102/XXIII/09
 35. Uchwała nr 101/XXIII/09
 36. Uchwała nr 100/XXIII/09
 37. Uchwała nr 099/XXIV/09
 38. Uchwała nr 098/XXII/09

 


Uchwały Senatu w roku 2008:

 1. Uchwała nr 66/XVI/08
 2. Uchwała nr 67/XVI/08
 3. Uchwała nr 68/XVI/08
 4. Uchwała nr 69/XVI/08
 5. Uchwała nr 70/XVI/08
 6. Uchwała nr 71/XVII/08
 7. Uchwała nr 72/XVII/08 + Regulamin studiów
 8. Uchwała 73/XVIII/08
 9. Uchwała 74/XVIII/08
 10. Uchwała 75/XVII/08
 11. Uchwała 76/XVIII/08
 12. Uchwała 77/XVIII/08
 13. Uchwała 78/XVIII/08
 14. Uchwała 79/XVIII/08
 15. Uchwała 80/XVIII/08
 16. Uchwała 81/XVIII/08
 17. Uchwała 82/XVIII/08
 18. Uchwała 82/XVIII/08 zal_1
 19. Uchwała 82/XVIII/08 zal_2
 20. Uchwała 82/XVIII/08 zal_3
 21. Uchwała 83/XVIII/08
 22. Uchwała 84/XIX/08
 23. Uchwała 85/XIX/08
 24. Uchwała 85/XIX/08 zal
 25. Uchwała 86/XIX/08
 26. Uchwała 87/XIX/08
 27. Uchwała 88/XIX/08
 28. Uchwała 89/XX/08
 29. Uchwała 90/XX/08
 30. Uchwała 91/XX/08
 31. Uchwała 92/XX/08
 32. Uchwała 93/XX/08
 33. Uchwała 94/XX/08
 34. Uchwała 95/XX/08
 35. Uchwała 96/XX/08
 36. Uchwała 97/XXI/08

____________________________________________________________________

Uchwały Senatu w roku 2007:

 1. Uchwała  nr 41/IX/07
 2. Uchwała nr 42/IX/07
 3. Uchwała nr 43//IX/07
 4. Uchwała nr 44/X/07
 5. Uchwała nr 45/X/07
 6. Uchwała nr 46/X/07
 7. Uchwała nr 47/X/07
 8. Uchwała nr 48/X/07
 9. Uchwała nr 49/X/07
 10. Uchwała  nr 50/XI/07
 11. Uchwała nr 51/XI/07
 12. Uchwała nr 52/XI/07
 13. Uchwała nr 53/XI/07
 14. Uchwała nr 54/XII/07
 15. Uchwała nr 55/XII/07
 16. Uchwała  nr 56/XII/07
 17. Uchwała nr 57/XII/07
 18. Uchwała nr 58/XIV/07
 19. Uchwała nr 59//XIII/07
 20. Uchwała nr 60/XIV/07
 21. Uchwała nr 61/XIII/07
 22. Uchwała nr 62/XV/07
 23. Uchwała nr 63/XV/07
 24. Uchwała nr 64/XV/07
 25. Uchwała nr 65/XV/07

____________________________________________________________________

Uchwały Senatu w roku 2006:

 1. Uchwała nr 14/IV/06
 2. Uchwała nr 15/IV/06
 3. Uchwała nr 16/IV/06
 4. Uchwała nr 17/IV/06
 5. Uchwała nr 18/V/06
 6. Uchwała nr 19/V/06
 7. Uchwała nr 20/V/06
 8. Uchwała nr 21/V/06
 9. Uchwała nr 22/VI/06
 10. Uchwała nr 23/VI/06
 11. Uchwała nr 24/VI/06
 12. Uchwała nr 25/VI/06
 13. Uchwała nr 26/VI/06
 14. Uchwała nr 27/VII/06
 15. Uchwała nr 28/VII/06
 16. Uchwała nr 29/VII/06
 17. Uchwała nr 30/VII/06
 18. Uchwała nr 31/VII/06
 19. Uchwała nr 32/VII/06
 20. Uchwała nr 33/VII/06
 21. Uchwała nr 34/VIII/06
 22. Uchwała nr 35/VIII/06
 23. Uchwała nr 36/VIII/06
 24. Uchwała nr 37/VIII/06
 25. Uchwała nr 38//VIII/06
 26. Uchwała nr 39/VIII/06
 27. Uchwała nr 40/VIII/06


Załączniki

1(2).pdf pdf, 567.05KB
2.pdf pdf, 566.92KB